projelerinin analiz edilmesi, işletmeye uyarlanması  uzun, disiplinli ve
istikrarlı şekilde yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç , proje başarısını etkileyen önemli
etkenlerden biridir. tüm bunların farkındalığıyla, her bir projeye uygun  proje yöneticisi bulundurmaktadır.
Sürecin tümünün proje yöneticilerinin kontrolünde ve bilgisinde   yürütülmesinde proje
bütünlüğü ve başarısı açısından son derece önem taşımaktadır.